Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kamarádi. Pudlík a jezevčík?

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
56
Solve puzzle
12 pieces
56 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

No jo, když jsem poprvé chtěla vidět nové štěně pudla, ukázali mi na malou chlupatou černou kuličku na gauči. Takže by tam opravdu mohla být i miniaturní štěnátka. Díky za návštěvu.

A okolo nějaká štěňátka...hezké...☺

lyella

Dobruško, děkuji za návštěvu.

lyella

Fotka je ze včerejška z kuchyňského okna.

dobrajaneckova

No fakt, jsou tam!

lyella

Šťastnou cestu, krásné zážitky, dobré počasí a ve zdraví návrat. A foť!!!!!!!!! Zdravím, Ella

pudr

Elli, to je nádhera. Já dnes nic nechystám, ve čtyři hodiny vyrážím směr Hřensko. Zatím ahoj. Jarda

Why this advertisement?