Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

?

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
35
Solve puzzle
20 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Dilubreuer0:26
  2. rockbit0:32
  3. Minibank0:33
  4. sammiegirl0:36
  5. MikeRita0:47
  6. james778450:49
  7. jen70:49
  8. Cirrus0:50
  9. madpol0:57
  10. juliedelam0:58

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

prudentia

Thank you Cirrus .

Cirrus

Thanks prudentia,

prudentia

Dankjewel Maddie ik heb hem al heel lang , maar ik vind het zo'n gekke .

prudentia

Dankjewel Francine , ik vind het net twee oosterse mannen .

prudentia

Dankjewel wammetje , ik vind het net twee van die mannen uit het oosten met hun tulband op .

madpol

Ik vind hem ook leuk. Doet me denken aan garen ☺

bookish

Mooie kleurencombinatie. Bedankt, Annie.

wammetje

Een verrassende puzzel Pru. Het lijkt wel de kaart van een deel van Zeeland met diagonale in het midden de Westerschelde.

Why this advertisement?