Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Turan roční

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
29
Solve puzzle
15 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Prý:
Jedovatý pro dobytek.
Pokud ho dáte do matrace, vyhání blechy z postele.
Údajně odpuzuje měkýše - slimáky.
Turan byl původně rostlinou zahradní, později zplaněl a zdomácněl.
Přitahuje včely, motýly a jiný hmyz.
Byl také využíván jako ochrana před kletbou, uřknutím či očarováním a zneužitím černé magie.
Opsáno z Wikipedie
Why this advertisement?

Leaderboard

 1. glenestele0:23
 2. alias2v0:27
 3. Hornxy0:28
 4. Ianto0:29
 5. introvertka0:32
 6. jamnagar0:35
 7. kamelienm0:38
 8. lindaconway0:39
 9. jen70:39
 10. Echevarria0:40

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?
 • Are you looking for something particular?

  Did you know you can select specific themes of jigsaw puzzles on Jigidi? We have 10 main categories with countless subcategories. Dig in to find your favourites ☺