Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Řezbář brousí dláto aneb letní siesta

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
15
Solve puzzle
63 pieces
15 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Oprava: dnes jsem si byla Ani v knihovně pro rezervovanou výpůjčku a na titul jsem se zeptala - paní mi potvrdila že ji mají i v tištěné formě. Je to tam trošku nesrozumitelné - pro mně? Zkrátka, už ji mám zarezervovanou!

Andrew2

Thanks for sharing this great picture.

aninka0306

DOBRUŠKO,KNIHU MÁM DOMA UŽ ROK A STÁLE SE K NÍ VRACÍM..OPRAVDU TO BYL JEDINEČNÝ DÁREK.

dobrajaneckova

Tak pantáta umí nejen bonsaje, ale i vytahovat ze dřeva pěkné věci!
Moc mně zaujala i knížka Moudrosti starých psů. Ale mají ji jen jako e-výpůjčku. Škoda!