Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kytička...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
45
Solve puzzle
63 pieces
45 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright:Facebook
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. liertje19783:12
  2. cstars174:24
  3. Iska4:25
  4. 1sazava5:39
  5. egerton5:46
  6. davitai5:49
  7. Helis6:20
  8. SandiT6:37
  9. Jitka10416:52
  10. jirma487:53

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Mě to řekli listy a celková stavba květu...Ovšem mýlit se je lidské :-))))

VVV46

Tak já jsem myslela taky že je to mučenka ale nezdál se mě ten prostředek že tam něco chybí hlavně že se mě líbyla. Jarčo a máš pravdu je to Klematis 😊 ☀️🌼🍀

jirma48

Spletlo mi, že je to v květináči, plamének roste volně, pouze potřebuje oporu.

To není mučenka,ale klematis-plamínek...Je krásně zbarvený...

davitai

Vlasti, ta je krásná!

jirma48

Mučenku jsem také kdysi měla, ale aby měla tolik květů, to ne. 2 -3.
Hezký den Vlastičko.

Why this advertisement?