Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Nalinkováno

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
19
Solve puzzle
15 pieces
19 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Evi tak to jste fakt dobrá!! Já Kubu honím, ale nemám šanci. Ať se vám to poškrábání brzy zahojí.
Já si dnes a denně vyčítám, že jsem toho Kubu pustila domů, zpočátku tak kníkal, hlásek jako panímámin vlásek, pomalu ani nešel ven a pak, když nás měl jistý, tak začal řádit. Myslela jsem si, když tady pobýval na zahradě, že když ho budu krmit, přestane ptákům ubližovat, byla jsem naivní.

evamilada1944

Já toho kosího prcka ubránila. Jen jsem trochu poškrábaná.

introvertka

To je mi líto, kosi jsou moji nejoblíbenější, i díky tomu krásnému zpěvu. Náš Kuba je vyloženě vrahoun, když ho zavřu doma, tak s ním není k vydržení, každý den ho apoň ženu na louku, ať chytá myši, ale on se po chvíli vrátí. Leze i po pergole, z pegoly do koruny smrku, už si s ním nevím rady.

evamilada1944

To kosátko bylo krásné a nemotorné, neuvěřitelně se snažilo. Určitě mu nechtěla ublížit, jen si hrát, ale její hraní je divoké. Za ní zůstávají cucky, střepy, pocuchané kytičky.

introvertka

Umím si představit, jak venku dovádí, bylo to na ní doma asi už dlouhé. Vy si aspoň trochu od kočky a jejích skopičin odpočinete

evamilada1944

Třeba přeletělo, to jen já si myslím, že jediný "letec" je kočka, která se konečně dostala ven.

introvertka

Ta silná čára je jako kdyby přes vás letělo UFO

Why this advertisement?