Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Oehoe vallei Maastricht

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
58
Solve puzzle
30 pieces
58 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. snuffpot0:37
  2. 45sissee0:51
  3. JUNKMAN1:00
  4. wizardjt1:07
  5. Diannepuzzle1:10
  6. LussPoTaTo1:11
  7. wyma1:13
  8. wshealy1:16
  9. dukeycash1:18
  10. jyou1:20

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Bedankt voor de reacties,
Ik zie nu pas de puzzel en dus ook de reacties terug...
Deze foto is gemaakt boven op de St Pieters berg in Maastricht ,Nederland.
Het is de oostkant van de afgraving van de St. Pieters berg in Maastricht.
Aan de rechterzijde is een diepe vallei het begin van de ENCI groeve.
deze groeve is gemaakt voor de cementindustrie.
Als je de groeve van boven afdaalt ga je 74 miljoen jaren terug in de tijd.
Het is dan ook niet vreemd dat men veel fossielen en skeletten van o.a.
de Mosasaurus [een zee hagedis van 4 meter] gelijk aan de Dinosaurus heeft gevonden.
Momenteel zijn de afgravingen gestopt en is het nu een nieuw stuk natuur onder beheer van Natuurmonumenten..
Een groot gedeelte van de groeve is niet toegankelijk voor de mens.
Dus de natuur kan daar geheel zijn gang gaan.
er leven nu o.a. twee paartjes Oehoe met jongen van de grootste Europese uil soort.

fodus

You can make up a lot of stories from this picture.

Diannepuzzle

Really like this photo!

Why this advertisement?