Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Graciézní plevel

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
28
Solve puzzle
15 pieces
28 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ianto0:19
  2. Robbos0:20
  3. cado0:24
  4. Helis0:25
  5. pavla70:25
  6. donsuper80:29
  7. wshealy0:29
  8. mariolyn0:29
  9. lenty0:30
  10. introvertka0:33

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Aha, tak to jsem nepoznala, jen jsem soudila podle té makovičky. Ty listy mi připadaly jiné, velké, ale je to tak dávno, co jsem u nás mák neviděla..
Kdysi kvetly hned za plotem, byla to nádhera a já je fotila a fotila, jako blázínek, nemohla jsem se té krásy nabažit. Bohužel mám fotky někde na disku ve stařičkém počítači, kterého jsem se kvůli windows 10 musela vzdát. Dnes na těch místech rostou už jen kopřivy

evamilada1944

Tohle je maxi květ máku východního, v téhle části zahrady má všude rozházené své potomky. Normální mák se chytá z rozfoukaného ptačího krmení, takže, kde se objeví, tam se mu dopřeje klid, jak holčičky tak já z nich vyrábíme panenky mini morany.

introvertka

Ten si nějak pospíšil. :-)
Já mák ani za plevel nepovažuju, naopak si nosím z procházek makovičky, ale máku se u nás na zahradě nelíbí.

Why this advertisement?