Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Colors

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
188
Solve puzzle
80 pieces
188 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

soydebr

Ja, das natuurlijk wel makkelijk als je je huisje bij je hebt!! :-))))
Het wordt tijd, dat jullie met pensioen gaan, maar ja, dat gaat nog niet hè !!!!

AnneM57

Weer????? Het is weer de hoogste tijd;-)))) wel het is maar een paar dagen hoor. We hebben dinsdag een concert in Nijmegen en dachten er maar gelijk een paar dagen aan vast te plakken, ach we hebben ons huisje bij ons;-))))

soydebr

Wel ja, gaan jullie weer op stap???? Leuk hoor, lekker weer geloof ik. Veel plezier :-))))))))

AnneM57

Geweldig deze Sonja, mooi die kleuren ton sur ton;-))))
Ik meld mij gelijk even af hoor voor een paar dagen. We zitten op een camping in Berg en Dal;-)))))

selja

Thanks!

madpol

ik vind hem prachtig, Sonja, zeer opvallend !!

Why this advertisement?