Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

I u skla se vyjímám ???

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
66
Solve puzzle
63 pieces
66 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

ZORA
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. ofehoyos3:11
  2. PatriciaV3:17
  3. pjzz3:27
  4. jaycat3:44
  5. Iveta4493:47
  6. ivar20123:53
  7. grammyb4:00
  8. aerovka4:05
  9. hurshy4:13
  10. scbrown4:14

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Křišťál ti vyloženě Zorinko ladí se srstí.... Já mám jen dva kousky, křišťálový košíček a podobnou misku, co má Zorinka za hlavičkou.

st51

To má tvrdé podložky pod hlavu - broušené sklo.

ivar2012

Kvůli tomuto jsem měnila obývákovou stěnu. Měla jsem ji taky otevřenou, ale tolik krásy nemám. Mám skleněné figurky a každý kocour jim dal pokoj, ale tato bestie mi je packou shazovala. Tak mám většinu poliček za sklem. Ale stejně si hledá, kde je otevřená.

dobrajaneckova

Zorinko sluší ti to znamenitě! Jen proboha opatrně!

Enjoying the sunshine.

Lydie

Kočky si vybírají opravdu specifická místa k odpočinku

stefi58

To máš Stáni velkou důvěru

Why this advertisement?