Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Detail kaktusového květu... Cactus flower detail ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
47
Solve puzzle
12 pieces
47 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji za návštěvu a komentář - snímek je z vánoc. Zdravím a přeji hezký zbytek dne.

lyella

Krásné, děkuji. To Ti kvete teď, nebo kvetl o Vánocích? Mně totiž nahodil jedno poupě červený kaktus. Ale jenom jedno. Tak jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet dál. Srdečně zdravím a přeji hezký večer.

Why this advertisement?