Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kamínky od moře mi přivezla kdysi vučka

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
39
Solve puzzle
12 pieces
39 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

my granddaughter brought me a souvenir from the sea
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Dáši i já, a dokonce sbírám kamínky i na procházkách a končí pak na zahrádce. Díky ♥♥♥

EvaLen

Dobruš ☺

dobrajaneckova

Taky jsem to kdysi vláčela, i mušle a ježovky, ...

Také je schraňuju...jsou dekorativní...♥♥♥

EvaLen

Taky se mi Taísi líbí, já si řekla o kamínek a Lucka mi jich nasbírala tolik, jsou v té sklenici i krásně barevné

davitai

To jsou zajímavé a hezké valounky.

EvaLen

dík Stanko, hezké odpoledne

sthajkova

Krásné---také máme doma...jsou to hezké vzpomínky--pozdrav

Why this advertisement?