Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hostina

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
35
Solve puzzle
20 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Foto: Květa Skopalová

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

verka

Děkuji Vám děvčata...Stáničko i Dášo...a přijměte srdečný pozdrav. Věrka***

Krásný snímek! ♥☺♥

sthajkova

Roztomilá...dík --Pozdrav.

verka

Děkuji Sluníčko, hezký den. Věrka***

lyella

Moc hezké, děkuji a zdravím, Ella