Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaleidoscope

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
59 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Musela jsem se podívat do Googlu,

je to "v Loděnici". Jednotné číslo. Nejsou to "ty Loděnice". První písemná zmínka o obci pochází ze záznamu o bitvě o český trůn, kterou 23. ledna 1179 svedli v blízkosti obce Soběslav II. a Bedřich.
Název obce se používá v jednotném čísle, tzn. „ta Loděnice“, „do Loděnice“, „v Loděnici“. Místní obyvatelé užívají také tvrdý tvar „Lodenice“. Podle starých map je právě tento tvar původním názvem obce.

Zdá se, že název obce byl kdysi převzat od názvu protékajícího potoka – Lodenice, který původně zněl Ledenice = potok v mrazové (ledové) kotlině – analogicky názvu Lednice (na Moravě). Mluví pro to i dodnes dochovaná místní tvrdá výslovnost názvu obce. Vlastenečtí učitelé však dávali přednost úvahám o dobách, kdy se v místě stavěly lodi, které pak pluly dolů po říčce Loděnici (Kačáku) k jejímu ústí do Berounky a odtud k hradišti Tetínu, kde bylo jedno z center přemyslovské části Čech.

V polovině 20. století byly v Loděnici, v objektech bývalé přádelny, vybudovány Gramofonové závody. Od roku 1951 se zde vyrábějí vinylové gramofonové desky, byly zde vyrobeny první československé magnetofonové pásky. V roce 1985 zde bylo vydáno LP Porta 1985, které vešlo do historie jako nejrychleji vydaná deska hudebního festivalu Porta. V roce 1988 zde spatřily světlo světa první československé kompaktní disky. Dnes se v Loděnici vyrábí také DVD. Závod se nyní jmenuje GZ Digital Media.
Wikipedie

gogogo

Thanks for this one, Taisia , with the glowing effect that radiates from the center outward. ☀️☺︎☀️

Kabayo

Elli, pokud si pamatuji, tak se desky vyráběly v Loděnici (nebo v Loděnicích?).
Hezký večer!

lyella

Teď mne napadla stará LP deska. Pořád se vyrábějí někde u Prahy, jako jediná výrobna na světě a ještě před koronou měli velký úspěch, teď se dostali také do problémů. Krásná LP, moc se mi líbí. Přeji hezký večer, Ella