Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Best wel warm al, om elf uur in de ochtend 005

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
88
73
Solve puzzle
88 pieces
73 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

hehety

Raaike, we zijn gelukkig niet gesmolten. Vandaag wordt het maar een graad of 25. :-)

Raaike

Ja Henny, de thermometer heeft de laatste dagen nogal hoog gestaan he,
ook hier in België kwam het kwik tot 40° gr te staan.
Gelukkig is het nu een pak beter. :-)))

olando

Thank you

hehety

I's in the Nederlands. In the Town Nuenen bij Eindhoven

olando

Where is it? In Copenhagen it is also too hot

silvestra

Ja, bei uns in Wien schaut das Thermometer heute genauso aus! Danke hehety.

Why this advertisement?