Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Africká fialka - detail... African violet - detail ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
38
Solve puzzle
15 pieces
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Pekaji0:17
  2. perleblanche0:18
  3. 4wings50:24
  4. WeeV0:26
  5. Acnel0:27
  6. ruddlesgolden0:30
  7. jrmtcushman0:32
  8. resmut0:32
  9. daasha0070:32
  10. wshealy0:32

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

monicapocincnet

Very pretty!! Nice closeup!

Moc pěkné fialky Lenko. Zdravím ♥♥♥

Acnel

dhi, thanks for visit :-))

Acnel

Ello, děkuji za návštěvu a že se Ti fialky líbí - jsou to dvě fialky, proto vypadají hustě. Přeji Ti příjemný večer, Lenka

dhi

I can almost feel the velvet of the leaves, great puzzle, thanks.

lyella

Bohatá úroda, Lenko, mně začala kvést modro-bílá, ale nevím, jestli bude takhle hustá. Děkuji, že jsem mohla vidět a ráda jsem skládala. Přeji hezký večer a srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?