Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Interiér opraveného Libušína po požáru - Interior of the repaired "Libušín" after the fire

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
75
Solve puzzle
80 pieces
75 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright: Marcela Djurčević

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1%C3%ADn_(Pustevny)
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Libi

Byli jsme tam na obědě asi rok před požárem a ta atmosféra tam byla nepopsatelná. Teď to bude určitě zase pěkné, ale už nikdy totéž.

lyella

Děkuji za nádhernou fotku, vím to jen podle obrázků, že je tam opravdu pohádkově.
Srdečně zdravím, Ella

Libi

Thanks, Mrgoodboy.

Beautiful folk painting

Why this advertisement?