Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Max

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
71 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Milí přátelé, jsem pořád v nemocnici, přidal se mi zápal plic. Tento týden by se mělo rozhodnout, co semnou budou dělat dál. Moc děkuju za vaši podporu, modlitby a přání všeho dobrého. Velice si toho vážím♥♥♥ Opatrujte se a buďte všichni zdraví ☺☺☺
Dear friends, I'm still in the hospital, I got pneumonia. This week should decide what they will do next. Thank you so much for your support, prayers and well wishes. I really appreciate it ♥♥♥ Take care and be healthy everyone ☺☺☺
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

cevas

❤ Jana, I am sending hugs to heaven for you ... and some for your family and friends who are grieving ... including your dear jigidi friends. From Cathy

albertwinestein

I too will light a candle for Jana on December 7th.

Thank you stefi58. ♥♥♥

Thanks all, I will light a candle on Dec. 7 for Jana.

bevpuzzler8

I thank you all for your beautiful and kind words full of love and friendship. I will arrange for her daughter how everyone here remembers Jana fondly. The daughter does not have time to answer yet and was not interested in our activities on Jigidi, but she thanks everyone very much for the words of condolence.

Per: Stefi @stefi58

stefi58

Já děkuji vše za Vaše krásná a laskavá slova plná lásky a přátelství. Vyřídím její dceři jak zde na Janu všichni krásně vzpomínají. Dcera zatím nemá čas odpovídat a nezajímala se o naše aktivity na Jigidi, ale všem velice děkuje za slova soustrasti.

dhi

Thanks for the words, @Impie. I will be more than happy to light a candle for Jana on 7 December to help light her way to her next adventure, as she is fully restored to her health and in her prime.
Thank you for this message, @stefi58 and the translation @linda1802

Impie

Děkuji Stefi, v dubnu jsem k narozeninám dostala dvě krásné svíčky od mé nejlepší kamarádky. Na držácích je napsáno "přátelé jsou rodina, kterou si vyberete". Bohužel toto je poslední dárek, který mi kdy mohla dát, velmi nečekaně zemřela 3. května!
Jednu ze dvou svíček za Janě zapálím 7. prosince! (Google translate)


I will light a candle for Jana on 7 December. Thank you for this message, Stefi

linda1802

Thank you Stefi. ♥

Here's the Google translation of Stefi's message:

"7.12.2022 please light a candle and remember our great and dear friend Jana z Louky for the last time. Her family would like to thank everyone for their condolences and kind words."

stefi58

7.12.2022 prosím zapalte svíčku a vzpomeňte naposledy na naši skvělou a milou přítelkyni Janu z Louky. Její rodina všem velmi děkuje za projevy soustrasti a milá slova.

anther

So sad to hear, Jana will be missed deeply. (*~*)

Atsutsa

Thank you to all of you for gathering and remembering Jana. I'd only just discovered her puzzles a few weeks ago, but listening to your tributes I realize that's something that came too late for me to enjoy fully. Thank you.

gogogo

Thanks to both of you, Stefi and Linda.

bevpuzzler8

@linda1802
Thank you for your input...Bev. Jana will be missed. 11-30-22

Thank you, Stefi and thank you, Linda.

RebeccaB

Thank you Linda. Here is a site where you can light a candle online - https://gratefulness.org/light-a-candle/

linda1802

This is a translation of what Stefi (stefi58) wrote below:
"Thank you, dear friends of Jana, for expressing your condolences. I will let her family know how many friends she had on Jigidi and how loved she was here on Jigidi with her Max. When I know when she will be laid to rest for her last time, so that we will dedicate a memory to her at that time and, if possible, light a candle." (google translate)

By the way, it was *Stefi* who informed us of Jana's passing (not Janinka - Janinka is the diminutive form of the name Jana and google's translation into English was unclear).

Thank you Stefi. ♥

sthajkova

stefi58
Děkuji----dobrou noc...

stefi58

Děkuji milí přátelé Jany za vyjádření soustrasti. Dám vědět její rodině kolik měla na Jigidi přátel a jak byla zde na Jigidi se svým Maxem milovaná. Až se dovím, kdy bude uložena k poslednímu odpočinku aby jsem jí v tu dobu věnovali vzpomínku a dle možnosti zapálili svíčku.

linda1802

Rest in peace, dear Jana. We will miss you. ♥

gogogo

So sorry to read this sad news. My condolences to Jana's family and friends, and to dear Max and Betty. We will miss you, Jana - may you rest in peace. ♥︎

Thank you, Janinka, for letting us know.

Syke

So sad , rest in peace Jana

bevpuzzler8

God Bless Jana. May she rest in Peace. ----------------------------------------11-28-22

niccolino59

So very sorry to hear this sad news. I am lost for words. Rest in peace dear Jana. My condolences to the family. Thank you Janinka for letting us know.

So sorry to hear this sad news. My condolences to her friends and family, and to Max and Betty. Rest in peace, dear Jana. :-((

gemstone

Words cannot convey my surprise...nor the loss of everyone here...of Jana's passing...I was so hopeful. She was such a lovely, caring friend. I admired her optimism...and even more, her love and caring not only for her family, but for every animal that entered her life. Max and Betty must miss her so much... Rest in joy, Jana...and give Micinka and Laura a cuddle from me. ♥️♥️♥️

@puzzeljac Ank, I am so sorry...you were so close to Jana... ♥️♥️♥️

Sharon72

I am so sorry to hear this sad news. You will be missed. My condolences to your family and loved ones and to sweet Max.

canoekaw

I am so sorry Janika has passed. She was a wonderful jigidi friend sharing her world with us. It made my world a better place. I hope your family finds comfort in knowing how precious you were to so many people around the globe.

Je mi moc líto, že Janika odešla. Byla to skvělá jigidi kamarádka, která s námi sdílela svůj svět. Udělalo to můj svět lepším místem. Doufám, že vaše rodina najde útěchu, když ví, jak jste byli vzácní pro tolik lidí na celém světě.

mauismom

saddened to hear of your passing from this world. condolences to your family, especially Max and Betty. you are still here with us in our thoughts. happy you are no longer in pain as you continue on your journey my friend. Peace. Penny

RebeccaB

I'm so sorry to hear this - she will be greatly missed. I will enjoy looking back at her adventures on Jigidi. RIP

So sorry to hear. My condolences to the family.

dhi

Milá Jano/Jano,
Okruh přátelství není výlučný, ale jen podobných myslí s podobným vkusem a hodnotami, jinak je to spousta práce. A vy jste vždy byli snadno fit! Jste teď bez bolesti a dřiny, na cestě domů, abyste hráli Jigidi na obloze.
Upřímnou soustrast vaší rodině a přátelům, kteří musí pokračovat bez vaší fyzické přítomnosti. Ale ve skutečnosti bude vaše duchovní přítomnost vždy s námi všemi.
Ať si užíváte jízdu, když vás andělé zpívají k odpočinku.
Dávej pozor, příteli.

Děkujeme Janince za upozornění.

Dear Jana/Jane,
The circle of friendship is not exclusive but just of like minds with similar tastes and values, otherwise, it is a lot of work. And you have always been an easy fit! You are out of pain and toil now, on your way home to play Jigidi in the sky.
My condolences to your family and friends who must continue on without your physical presence. But, in truth, your spiritual presence will always be with all of us.
May you enjoy the ride as the angels sing you to your rest.
Take care, my friend.


Thank you Janinka for letting us know.

puzzeljac

I feel very sad.
Rest in peace little Sis. ♥♥♥

ringleader

My prayers to her family for comfort. Rest in Peace, dear friend. Thank you Janinka for letting us know. I'll miss her so much. 💖🙏💖

SandiT

Rest in Peace, friend. Prayers of comfort for the family left behind. We will surely miss you, dear lady.

CJ45

So sad I left a message on her Birthday puzzle.

sthajkova

Velmi smutná zpráva----
Chci vyjádřit také upřímnou soustrast rodině a tvým blízkým.
Deset let...naše přátelství---

Jumble

Thank you Nev, I didn't know her, but I saw her nearly every day commenting on your puzzles.
My thoughts are with her family. ♥

Oh no, So very sad.

We all will miss you very much. I hope that Max will be well taken cared for.

albertwinestein

This is such sad news indeed. Jana was one of three people who I was very close to when I first joined Jigidi (as ulangariver) back in Nov. 2011. And we remained good friends all this time.
Rest In Peace my lovely. And our Sincere Condolences to her family.
Nev/Marge/Barry Koala, in Sydney, Australia.

[And many thanks to you Janinka for informing us.]

marunka277

Velmi smutná zpráva, děkuji ti Janinko za tvé přátelství, které trvalo 10 let.
Chci vyjádřit také upřímnou soustrast rodině a tvým blízkým.
Marunka

goingsilver

Oh no. I am so, so sad to hear this
Rest in peace and fly free from pain dear friend. We will miss you. My condolences to Jana's beloved family and of course to darling Max.
Thank you Janet for letting us know.

Impie

May you rest in Peace, dear Jana. Thank you for your friendship, kindness and beautiful photos all those years.
You are free from pain now but my heart goes out to the lovely Max and all your dear ones who are left behind.
Farewell 😢

jan42ful

This is the sad message from Janinka.
"Today our dear friend and kind person Jana z Louka left us forever.
Thank you for your friendship, you will remain in our hearts Janinka" (google translate)
I am so sad but her pain is over. Thank you Janinka. ♥♥♥

jan42ful

Thinking of you dear friend and hope you are improving. Prayers and healing hugs to you. ♥♥♥

stefi58

Dnes nás navždy opustila naše milá přítelkyně a laskavý člověk Jana z Louky.
Děkuji za Tvé přátelství, zůstaneš v našich srdcích Janinko

niccolino59

So sorry to hear you are in hospital, Jana. Rest assured my prayers & thoughts are with you. Take your time to recover gently - pneumonia can take a little while so don't despair. x Nic x

Syke

More prayers coming , I'm sure Max misses you ...

We all love and miss you, come back soon when your feeling up too it, and not before. Hugs and love Cappy

jan42ful

More prayers dear friend and healing hugs. Not good news. I do feel for you and wish it will soon be over for you and back to your good health. ♥♥♥

marunka277

Ahoj Jani, každý den na tebe myslím, dívám se na JIGIDI, jestli se neozveš.
Moc ti přeji, aby se tvůj zdravotní stav zlepšil a držím ti palce. ♥♥♥
Marunka

gogogo

Prayers continue for improved health for you, Jana - hugs and love...♥︎♥︎♥︎

albertwinestein

Oh dear, the news is not getting any better. Still praying for you, Jana my good friend, and hoping that your health will soon improve.
Royal Greetings to King Max too. ♥♥♥

mauismom

sorry to hear you have pneumonia. hoping for your speedy recovery so you can get home to Max. Prayers to you and Max. :) Penny

jandchris

Max is so beautiful - do hope that you will soon be better and back home again.

Atsutsa

Oh, Max....I just love your beautiful fur coat and lovely eyes!

goingsilver

Thank you for this lovely photo of darling Max Jana, and for keeping us updated. I am so sorry to hear that you are still in hospital with added health problems. I hope you soon feel better from the pneumonia, and soon get to hear what the plan is for your future treatment. Thinking of you with lots of love and hugs, and I send the same to Max too. ♥♥♥

dhi

@Janazlouky, thank you, Jana, for this beautiful picture of your fur baby.

I hope they are able to find an effective and speedy resolution for you.

Impie

Best wishes for a good recovery, Jana 💕💕

sthajkova

Jani---co dodat....nemůže být při jednom.....to znám----
Hlavně , jsi v dobrých rukách a Ty to zvládneš !!!---myslíme na Tebe...hodně síly přeji...stačí řádeček....

canoekaw

I hope your pneumonia clears and you feel better soon. Max is looking good as always.
Doufám, že váš zápal plic odezní a budete se brzy cítit lépe. Max vypadá dobře jako vždy.

ringleader

Beautiful handsome, Max. Oh Jana, you didn't need more problems. So sorry to hear about the pneumonia. I'm happy you could let us know. I am so concerned about you. You are in my prayers multiple times a day. Love and hugs 💖💖💖

jodycyotee

I don't know you, but your cat is beautiful & says he needs you, so you are in my thoughts & prayers.

SandiT

Hello Max! You are a handsome cat!!! Thanks for the photo, Jana. You are in my prayers, dear lady.

Hello Max, I know you miss your Mum.

Jana, please take care and do what the doctors tell you. Even if you need to stay where you are.

mjs7

Max is a very handsome fellow. Prayers for a quick recovery.

Why this advertisement?