Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

line-dancing on ice :))

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
56 pieces
23 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

schutkleur

She is!☺

Ginni2

Canoekaw is the master of titles!

schutkleur

☺☺☺ Great choice of words canoekaw!!!!

canoekaw

Good catch of "boot scooting coots"

schutkleur

☺☺

liertje1978

Wie weet schutkleur :))

schutkleur

Misschien zijn R'kerkse eenden slimmer dan Haagse eenden??☺☺☺☺

liertje1978

oh nou ik heb het al vaker meegemaakt hoor, in het verleden ook wel getuige geweest van eenden reddingsacties ☺

schutkleur

Daar had Impie het inderdaad al over. Heel vreemd dat eenden vastvriezen. Over 't algemeen laten ze zich niet verrassen door vorst, ze peddelen zich juist gek om het water open te houden.

liertje1978

beter zo dan wat ik maandag op internet zag, eenden die vastgevroren waren 's nachts en dus door de brandweer gered moesten worden. dan maar glijden zoals deze koeten ☺☺

schutkleur

☺☺☺ Er waren inderdaad nog veel meer koeten op het ijs. Sommige gleden regelmatig uit, koddig gezicht, 't is me helaas niet gelukt om 't vast te leggen. Maar deze vond ik ook wel grappig☺

schutkleur

Glad to be of help littlebuttercup! ☺

liertje1978

aah de eerste elf koeten tocht van het jaar is gestart zie ik ☺☺

Thanks to you, I've learned about a new bird species.

schutkleur

Thank you littlebuttercup and Jossvb!
You're right littlebuttercup, these are coots. We call them Meerkoeten. And it is also very possible they don't look like American Coots.
This is what I found on the net:

The Eurasian coot (Fulica atra), also known as coot, is a member of the rail and crake bird family, the Rallidae. It is found in Europe, Asia, Australia and parts of Africa. The Australian subspecies is known as the Australian coot.

Jossvb

Yes, I'd love to know what these birds are called, also.

Fabulous photo! But what are these darlings--some type of coots? Moorhens? They don't look like American Coots.

Why this advertisement?