Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

ZÁPLAVA RŮŽOVÝCH KVĚTŮ

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
56 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Plamének horský
Clematis montana
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Děvčata děkuju
Jaruš já ho viděla právě u tebe na starém profilu a proto jsem si ho koupila.. Kdysi jsem měla bílý a ten nekvetl tak moc a pak mi asi vlivem sucha zašel.

dobrajaneckova

Ani nedýchám!

Nádhera, Inti...zítra možná zaprší...budu držet palce...ahojky ♥♥♥

JarkaT

Je nádherný, já měla tento a ještě další druh. Bobovi se nelíbily a tak je zlikvidoval.

Asi je tady na špatném místě zas mu osýchjí listy - zatím nekvete .

introvertka

Eví a ta vůně!

Jedno kvítko a tolik názvu - klematis - nádherně ti kvete

Why this advertisement?
  • How many accounts can a person have on Jigidi?

    1 account; or 2 if you have a creative need for a second account - but this requires transparency in your profile descriptions that you hold both accounts. To trust each other and interact with our shoulders down and hearts soft, we all must know with whom we are communicating.

    Read more about what to do if you have more than one account on Jigidi.