Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kleuren .

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
42
Solve puzzle
30 pieces
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

puzzeljac

Annie, je bent vandaag jarig, hartelijk gefeliciteerd. Ik heb een puzzel voor je gemaakt en zag net dat Iris dat ook gedaan heeft. Ik wens je een hele fijne dag, dikke knuffels ♥♥♥

AnneM57

Ah, je bent er weer, ik dacht al er zou toch niets zijn, maar ik zie ook je post op facebook en dan denk ik OK alles is goed.
Vroeger toen ik een jaar of 15 was en naar de jeugd disco mocht had je van die project beelden met net zulke kleuren als je puzzel. Heel leuk Annie, dank je wel en fijn je hier weer te zien.

Why this advertisement?