Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pampeliška / Dandelion - deštníček víly Amálky / Amálka Fairy Small Umbrella

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
92 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Thank you, Linda. Have a nice day, Ella

lyella

Irenko, děkuji, jsem moc ráda, že se Ti líbí. Srdečně zdravím, Ella

tekchal

Love it!

irmachac

Je stejně krásný jako ten sedmikráskový ☺

lyella

Taisí, na Amálku jsem docela zapomněla. Jinak by to byl deštníček pro ni. Děkuji za připomenutí. Asi upravím název. Děkuji za návštěvu a krásná slova a srdečně zdravím, Ella

davitai

Pro Amálku i pěkně stylové paraplíčko!

Why this advertisement?