Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Jenny Lake, Grand Teton National Park, Wyoming, USA ................

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
120
49
Solve puzzle
120 pieces
49 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

........Jenny Lake is located in Grand Teton National Park in the U.S. state of Wyoming. The lake was formed approximately 12,000 years ago by glaciers pushing rock debris which carved Cascade Canyon during the last glacial maximum, forming a terminal moraine which now impounds the lake. The lake is estimated to be 423 feet (129 m) deep and encompasses 1,191 acres (482 ha). Jenny Lake is considered to be a major focal point in Grand Teton National Park, with many hiking trails, scenic boat rides, and quick access to the major climbing routes onto the tallest peaks of the Teton Range.
Boat ride across Jenny Lake to Cascade Canyon
Jenny and Jackson Lakes are the only lakes in Grand Teton National Park where motorboats are permitted; both lakes have scenic tours available. A 2005 study of the water quality of the lakes in Grand Teton National Park indicated that all the lakes in the park were still considered pristine and that they had not been impacted by air or water pollution.
Jenny Lake is a starting point for many day and overnight hiking trips. The 7.1-mile (11.4 km) Jenny Lake Trail loops around the lake and is considered to be relatively easy due to the small altitude gain of 700 feet (210 m). However, the altitude increases rapidly once Cascade Canyon is entered.
Jenny Lake is named after a Shoshone Indian woman who married an Englishman, Richard "Beaver Dick" Leigh. Jenny, and their 6 children, died of Smallpox in 1876........
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Bidouille318:10
  2. valvaval9:45
  3. RockeyRoad10:28
  4. ltilly10:42
  5. jaynius11:22
  6. lindat712:03
  7. COCKYJOE6213:12
  8. mizoola13:21
  9. packzman13:40
  10. samrose14:07

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

marana_tha

......Hi, gma5026........God's blessing you!.......maranatha!!!........

Great story. Thank you for the information

marana_tha

....... Jenny Lake se nachází v národním parku Grand Teton v americkém státě Wyoming. Jezero bylo tvořeno přibližně před 12 000 lety ledovci, které tlačily skalní úlomky, které vyřezaly kaskádní kaňon během posledního ledovcového maxima, čímž vznikla terminální morína, která nyní zachytává jezero. Jezero je odhadováno na hloubku 129 m a zahrnuje 1.191 akrů (482 ha). Jezero Jenny je považováno za hlavní místo v národním parku Grand Teton s mnoha turistickými stezkami, malebnými jízdami na lodi a rychlým přístupem na hlavní lezecké trasy na nejvyšší vrcholky Teton Range.
Lodní jízda po jezeře Jenny do Kaskádového kaňonu
Jenny a Jacksonova jezera jsou jedinými jezery v národním parku Grand Teton, kde jsou povoleny motorové čluny; obě jezera mají malebné výlety. Studie kvality vody v národních parcích v Grand Tetonu v roce 2005 ukázala, že všechna jezera v parku jsou stále považována za nedotčená a že nebyla ovlivněna znečištěním ovzduší ani vodou.
Jenny Lake je výchozím bodem pro mnoho denních a nočních turistických výletů. Jezera Jenny jezdí asi 11,4 km (11,4 km) a je považována za poměrně snadnou kvůli malému nadmořskému výšce 700 metrů (210 m). Nadmořská výška se však rychle zvyšuje, jakmile je zadána Cascade Canyon.
Jenny Lake je pojmenováno po indické ženě Shoshone, která se provdala za Angličana Richarda "Beaver Dick" Leigha. Jenny a jejich 6 dětí zemřelo v roce 1876 na křečíci ........

Why this advertisement?