Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Balzamína - netýkavka...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
57
Solve puzzle
12 pieces
57 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Omlouvám se, že reaguji až nyní - u nás bylo dnes sice slunečno, ale rukavice byly dobré... zdravím, Lenča

irmachac

Děkuji, sluníčko svítilo, ale vítr byl místy studený.

Acnel

Irčo, děkuji za návštěvu a přeji slunečnou neděli, jako je u nás.

irmachac

Krásná , díky. Hezký večer i víkend.

Why this advertisement?