Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Dárek od paničky, fááákt vtipný :-D

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
37
Solve puzzle
15 pieces
37 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. TeamUuno0:21
  2. Horn0:22
  3. RocketFan0:24
  4. frava730:25
  5. kkikinka0:25
  6. frey_filip0:28
  7. Caramiga0:30
  8. Ianto0:30
  9. dobrajaneckova0:30
  10. ursula210:32

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

No nejdřív jsem si to fakt málem myslela! :-)

kkikinka

Snad sis Dobruško nemyslela, že to jsou mé zuby! ? :-D Je větší, jak běžný tenisák, nemusím se bát spolknutí :-)

dobrajaneckova

Jo míček!!! Na malém snímku jsem to nemohla rozeznat! Bezva! :-)

Why this advertisement?