Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Chaloupka připravená na zimu...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
113
Solve puzzle
63 pieces
113 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright :Facebook
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Tamara3632:15
  2. Malta2:17
  3. debdaz3:04
  4. 1sazava3:44
  5. milca4:06
  6. ImOldEd4:11
  7. agata4:38
  8. Dq123454:54
  9. cariboogeorgie5:04
  10. spartabob5:08

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

jirma48

1)

VVV46

Myslím myslím že así Marie a Marta a Marcela a už nevím a když napíšeš tak ti něco povím...

jirma48

Vlasti, dávám ho jako hádanku, poslední 2 písmena jsou začátkem mého jména. Uhodneš?

Musí být uvnitř příjemně,umím si představit zimní idylku u šálku dobrého čaje nebo kávy s knížkou...Moc hezký obrázek Vlastičko...Zdravím a těším se na další obrázky,které posíláš děkuji Jarka

VVV46

Díky a nemůžu tě oslovit neznám tvoje jméno.Zdravím tě a opatruj se tý blbý době.Vlasta

jirma48

Velmi dobře zateplená Vlasti.

Why this advertisement?