Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Netřesk střešní před rozkvětem

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
19
Solve puzzle
15 pieces
19 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. Ianto0:21
 2. introvertka0:23
 3. Mladipryc0:24
 4. hilda450:25
 5. alias2v0:29
 6. ejka0:29
 7. donsuper80:33
 8. JarkaT0:35
 9. wshealy0:36
 10. Pekaji0:42

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

evamilada1944

Mám je pod kuchyňským oknem, na kousku země, o kterém všichni tvrdili, že tam nikdy nic neporoste. Tvrdím, že příroda si vždycky nějak poradí a dobře udělá, když se nebude spoléhat na mne. Dopoledne, když se slunce opírá o dům, ukazuje teploměr někdy skoro 40 stupňů a ony se spokojeně vyhřívají.

introvertka

Já jen zaznamenala, že se nějak víc netřesky otevírají. Říká se, že milují sucho a u vás často prší. Zdá se, že jim ten déšť až tak nevadí. Mně nekvetly ani předloni, ani loni. Už je začínám dokonce trošku zalévat

evamilada1944

Tohle je první.

introvertka

:-) U nás ještě nic..

Why this advertisement?
 • Are you a competitive or more a meditative solver?

  You can adjust whether to have the timer show or not when you solve your puzzles. You’ll find how to in our puzzle player guide.