Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Přišel na snídani

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
18
Solve puzzle
15 pieces
18 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. Robbos0:19
 2. cado0:22
 3. mariolyn0:23
 4. treker0:24
 5. introvertka0:26
 6. Ianto0:27
 7. Pekaji0:30
 8. donsuper80:32
 9. wshealy0:32
 10. jen70:42

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

To bych ráda viděla, škoda, já je tolik let pozoruju a nikdy jsem ho neviděla přímo jíst. Mám je ráda, nejsou ani slizcí, jen vlhcí. My jich máme na zahrádce díky suchu málo a já si kontroluji každý krok, abych na nějakého na skalce mezi kytičkama nešlápla. Dají se i ochočit :-)) Když si ho vezmu na dlaň, tak za chvilku vystrčí růžky :-)))) Vnučka se s nimi mazlí, to by bylo taky na kameru.

evamilada1944

To bylo na kameru, jen se mu lístek u papuly třepal.

introvertka

Tak dobré chutnání milý šnečku zahradní

Why this advertisement?
 • Do you know enough about copyright?

  When you share material online, it’s necessary to know what copyright law says about sharing online material. We have created a copyright video guide for you that will give you a basic understanding, along with 4 tips on how to share material within the boundaries of copyright law.