Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

zo maar wat .

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
45
Solve puzzle
16 pieces
45 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

wammetje

Deze "zo maar wat" puzzel vind ik erg apart en mooi en mijn tijd mag er ook wel zijn.
Fijn te lezen dat het goed met jullie gaat. Zelf heb ik mijn 2 injecties gehad en mijn vrouw krijgt haar tweede overmorgen.

prudentia

Dag Francine , ik heb alle twee mijn spuiten al gehad . Deze puzzel heb ik vanmiddag gemaakt , met de nieuwe sumo kun je maar heel weinig vind ik heel jammer. Wij zijn gelukkig nog niet ziek geweest van corona , hoop dat het zo blijft .Ons Maddie en Denise zijn van middag hier geweest en ze heeft met sumo geholpen .

bookish

Het is heerlijk om een puzzel van je te hebben, Annie. Ik hoop dat alles goed gaat en dat u in ieder geval uw eerste vaccinatie tegen Covid heeft gekregen. [We hebben onze eerste eind maart ontvangen.]

Why this advertisement?