Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Fleuramour 2021 Alden Biesen.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
24
Solve puzzle
30 pieces
24 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Elk jaar is er in Alden Biesen een bloemen en kunst tentoonstelling.
Dit jaar vele kleiner en met reservaties door de corona.
Maar wel de moeite waard om te gaan bekijken.

Every year there is a flower and art exhibition in Alden Biesen.
This year much smaller and with reservations due to the corona.
But worth going to see.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. auntmom71:02
  2. Sissel1:12
  3. Raaike1:32
  4. Coccinnelle1:37
  5. Jaklien1:42
  6. Stellone1:53
  7. wshealy1:54
  8. Berroye1:55
  9. Bronnie1:56
  10. iceng2:01

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Jaklien

Veel plezier en niet te veel extra werk, hé ♥

Raaike

@Jaklien Graag gedaan hoor.
Dit weekent zijn er twee gastjes van onze oudste dochter hier, dus weinig tijd voor de PC. :-))) ♥

Jaklien

Wel Raaike, het was meer dan de moeite! Bedankt om ons/mij mee te nemen naar een voor mij gekend plekje ♥

Raaike

@Jaklien dank je wel.
Nu hebben we alles gezien, dus de laatste puzzels van Alden Biesen. :-))) ♥

Jaklien

Mooie foto!

Raaike

@Sissel thank you, I was glad we went there again. :-))) ♥

Sissel

A lovely pic Raaike :-)))))

Why this advertisement?