Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bílá skála

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80 pieces
7 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Najdete ji 2km jihozápadně od Křižánek a své neopakovatelné kouzlo má především pro amatérské i profesionální ornitology. Až do roku 1957 byla domovem sokola stěhovavého a dodnes je vyhledávána jako nocoviště a potencionální hnízdiště v chráněné krajinné oblasti se rozšiřujícího krkavce velkého. V nočních hodinách je tu zase slyšet houkání sýců rousných a puštíků obecných, ve dne hlasité ťukání datla černého.

Okolní lesy jsou převážně smrkové s mírným zastoupením buku. Porost na skále samotné tvoří kromě smrku také bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Z rostlin tu najdete především mechy, lišejníky, traviny a kapradiny, ale také borůvky, šťavel kyselý a brusinky.

Proč dostala tato skála jméno Bílá, to je pro většinu příchozích záhadou. Ti znalejší tvrdí, že název skalního útvaru byl odvozen od zbarvení, které jí dávají dopadající paprsky jižního slunce.

K Bílé skále lze dojít po modře značené turistické značce, která pak dále pokračuje k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů, k Devíti skalám. Horolezecká činnost je zde alespoň omezeně povolena a to na vyznačených úsecích od 1. července do 31. prosince. Žádné velké výhledy z vrcholu ale očekávat nelze, neboť tento skalní útvar je zcela zakryt okolním lesem.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. ladybug2902015:22
  2. JanekHK15:33

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?
  • How do you follow a puzzle creator?

    Do you have one or more jigsaw puzzle creators on Jigidi whose puzzles you are always looking for? Then you might consider “following” them, which means you’ll receive a notification upon their newest postings.