Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

květy

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
15
Solve puzzle
48 pieces
15 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. 4wings52:45
  2. aterg3:09
  3. introvertka3:10
  4. dobrajaneckova3:24
  5. Pekaji4:29
  6. RicardoKeller5:47
  7. hedixon6:16

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

My budem měnit střechu na pergoli proto jsem ji ostříhala a stejně se do toho nikdo nehrne .

introvertka

Evi nám se za chvíli asi rozpadne pergola, ta drží silou vůle, novou pořizovat nebudeme, není zač. Vistárie roste bujně, sice se mi moc líbí, ale už si jí nemůžu dovolit.

No vidíš - měla jsem zakořeněné výhony a nikdo je nechtěl že to je plevel k chalupě .

introvertka

Já jí kdysi měla a nepřežila u nás hned první zimu. chvojím

Je to vistárie - na jaře jsem ji ostříhala .

introvertka

A co to je? Není to vistárie?

Ne to ten kmen co jsem tam nechala zas obrazil a kvete .

dobrajaneckova

Dala si repete? :-)

Why this advertisement?
  • Did you know you can invite a friend to a jigsaw puzzle?

    Sometimes we come across a fantastic puzzle or interesting comments and think of a friend who would appreciate sharing our experience. Here is how you invite a friend to a jigsaw puzzle on Jigidi ☺