Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

From Max's garden

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
63 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Dear friends, my health is still bad, I am very weak. 25.10. I will have a CT scan, then it will be decided how the treatment will continue. Hugs to you all ♥♥♥

Vážení přátelé, můj zdravotní stav je stále špatný, jsem velmi slabý. 25.10. Budu na CT, pak se rozhodne, jak bude léčba pokračovat. Objímám vás všechny ♥♥♥
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bevpuzzler8

Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině Jany. Je mi moc líto vaší ztráty. Byla to milá a jemná dáma.
Bůh jí žehnej a její rodině.R.I.P. ---------------------------------------11-28-22

JarkaT

Janičko, myslím na tebe a držím ti pěsti. Určitě bude vše dobré.😘

goingsilver

I am so sorry to see the news about your poor health Jana. Sending you lots of love and hugs from Elsa and me. ♥♥♥♥
Good to see that Max continues to look after your roses. ♥♥♥

jan42ful

Dear Jana, I am so sorry to hear your news and send gentle healing hugs and many prayers for you. I hope it can be deiced to help you in a positive way. Many hugs dear friend ♥♥♥

albertwinestein

Our prayers for your recovery will continue, Jana. Never give up.
Royal Greetings to King Max, and Special Greetings to his No.1 Assistant. ♥♥♥

gogogo

Hugs to you, prayers for you, Jana... ♥♥♥

ringleader

A beautiful rose. Thanks, Jana. You are in my prayers daily, dear friend. I continue to pray for your recovery. I hope you have learned to pray as well so you can know Jesus as your strength and help. Hugs 💖🙏💖

Syke

Extra prayers for you Jana

Very lovely color. Thank you Jana.

Janazlouky

Děkuju moc Marunko, nemám síly něco dělat ani být na Jigidi. Opatruj se ♥☺♥

marunka277

Ahoj Jani, krásný květ ♥♥♥
Přeji ti, aby ti vyšetření na CT dopadlo příznivě a tvůj zdravotní stav se zlepšoval.
Vím, že je to těžké, ale člověk musí věřit, že vše dopadne dobře.
Stále na tebe myslím a každý den jsem se dívala na JIGIDI, jestli jsi se připojila.
Jsem moc ráda, že jsem tě zase viděla ♥♥♥

Why this advertisement?
  • Are you a competitive or more a meditative solver?

    You can adjust whether to have the timer show or not when you solve your puzzles. You’ll find how to in our puzzle player guide.