Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hlemýždi ... přistihla ho za vratama, jak se tulí s děvčatama - The snails ... caught him behind the gate, snuggling with the girls ...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
24
Solve puzzle
15 pieces
24 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ianto0:20
  2. Peninsula0:21
  3. Robbos0:21
  4. cado0:22
  5. Helis0:24
  6. introvertka0:27
  7. wshealy0:31
  8. kamelienm0:33
  9. klmc0:34
  10. Pekaji0:35

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

U nás tihle nejsou, měli jsme tady páskovky, ty jsem elegantně přehazovala přes plot na louku, protože mi tady žraly kytičky. Hlemýždě zahradního nechávám, s tím mám dobré vztahy, navíc se živí jen tím co odumírá

evamilada1944

Oni sna pršeli s deštěm, tihle mi v tom jejich davu stáli za povšimnutí.

introvertka

Pěkně jste je sejmula

Why this advertisement?