Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Šeřík (Syringa)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
100
Solve puzzle
12 pieces
100 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Dobruško děkuji.

dobrajaneckova

Stando krásně vám to v té vaší botanické zahradě všechno kvete. :-)

st51

Dáši007 děkuji.

Také mě překvapilo, že má tak velké květy na to, jak je to malý keř. Krásný Stando. ♥♥♥

st51

Stani děkuji ten jsem fotil u švagrové.

sthajkova

Tak mladý--a veliký květ---umíte.--pozdrav

Why this advertisement?