Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Some stars

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35
128
Solve puzzle
35 pieces
128 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

 1. everglades1:24
 2. sobby91:32
 3. morcyk1:43
 4. soydebr1:45
 5. jc381:48
 6. Dawnsouth1:49
 7. Omahazman1:51
 8. ncbehrens1:57
 9. 4310301:58
 10. yanine2:00

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

soydebr

Precies Anne-Marie, laat die anderen maar kletsen, en die ene meneer , wat zegt hij allemaal? Ik kan het niet helemaal volgen, is dat Zweeds ?? :-)))))))))

AnneM57

Tzijn zeker mooie sterretjes allemaal, maar jullie vergeten de achtergrond, die is ook prachtig;-)))))

wammetje

Wadt sitten julie mekaar weer te jennen. Het gat tog om de teekening en het heefd niks met tiepen te make. tzijn gewoon mooie sterretjes, punt uit.!!

soydebr

Jij weet er alles van ??????? :-)))))))

madpol

tja... soms is typen gewoon heel lastig ;-))))

soydebr

O sorry, die t hoort er niet bij,hahahaha

madpol

Negen, het ging blijkbaar heel goed !! :-)))))

soydebr

Dankje Maddie, acht het gaat, ik wist niet wat ik moest maken :-(((((

madpol

wauw, Sonja, dit is echt prachtig....

Why this advertisement?
 • How does the notifications system work?

  When you hold an account on Jigidi, you will receive notifications when someone tags you, upon a new comment on a puzzle you follow and upon new puzzles from a puzzle creator you follow.