Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

20180830_114103

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
73
Solve puzzle
18 pieces
73 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. glenestele0:24
  2. era40:25
  3. stephen0:27
  4. Deanna0:30
  5. Dinty0:31
  6. Dilubreuer0:31
  7. Irus0:32
  8. maziz0:33
  9. libiohac0:34
  10. madhat0:35

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

mirkapolakova4

Dobrý den,
zahrada je součástí skanzenu a bylinné zahrady v Ostré u Lysé nad Labem Czech rep.

Zdraví Mirka

lyella

Je to krásná japonská zahrada. Od nás, nebo ze zahraničí? Děkuji, že je tady, ráda jsem ji viděla. Přeji hezký večer.

porgy

Very pretty and peaceful looking, thank you!

Why this advertisement?