Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Holašovice selské baroko

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
50
19
Solve puzzle
50 pieces
19 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Hasli2:09
  2. 1sazava2:43
  3. rahas2:49
  4. dptnv2:58
  5. alcasmolca3:08
  6. cermakova3:46
  7. maja19403:48
  8. curda13:52
  9. dasve6:57
  10. Greenlaw7:41

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Ano, byli jsme tam v lednu, venku bylo ošklivo, sníh nebyl a tak to bylo jen na autoprocházky :-) Taky se těším, až bude po covidu, a vše se vrátí k normálu...

VVV46

A opět stejné fotky kde jsme také byli jsou to krasné vzpomínky bohužel máme po cestováná.

Why this advertisement?