Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Installed in the year 1410, this 600 year old clock located in the city of Prague is the world's oldest astronomical clock still

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
126
117
Solve puzzle
126 pieces
117 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. garebearrower12:51
  2. Arria13:21
  3. Talana13:24
  4. prek074514:05
  5. goodallman14:58
  6. hoosierguy15:24
  7. Mylittlepony15:55
  8. huffy215:58
  9. raili88816:00
  10. honorsyaya16:01

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

helenp

To think of the designers so long ago, who could do this. And without the modern crutch of computers.

Really great puzzle.

Zora50

Děkuji za obrázek Staroměstského orloje, který je patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec. Je jedním z nejznámějších turistických objektů Prahy a je součástí historického centra, které je zapsáno na seznamu kulturních památek UNESCO v ČR. Je to třetí nejstarší orloj na světě a současně nejstarší stále fungující.

twinsgramma

great clock and a great puzzle - thanks

Why this advertisement?