Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Met de fiets of de boot ? Gij moogt kiezen.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
36
21
Solve puzzle
36 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

AnneM57

Met de fiets op een bootje, een rondje met een pondje. Dat heb ik gefietst rondom Gorinchem. Ontzettend leuk om te doen.

hehety

Die staan achter die drie palen, Raaike. lol.
Gezien ik toch een voorkeur heb voor een droge zolder in mijn broek gaat mijn voorkeur naar de boot. :-))

Raaike

Ben eens terug gaan kijken, op zoek naar die fiets. :-))) ♥

BERNINE

Fijn Lia en de fiets ziet er niet zo goed meer uit staat telkens bij vloed onder water.

Lia

Zolang ik niet hoef te roeien: dan varen!