Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Ptuj - Grand hotel Primus, Slovinsko ....

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
10
62
Solve puzzle
10 pieces
62 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

.......... One of the most picturesque places in Slovenia is Ptuj, situated on the banks of the River Drava, about 26 kilometers from Maribor. Ptuj is the oldest Slovenian permanently populated town with a history of two thousand years. The dominant feature of the town is the medieval fortified castle (today the museum), the center of the historical center of the town is the Slovinski trg square with the Town Tower. The shelter of building monuments (monastery, churches, etc.) gives Ptuji a unique character. The city's old town is the scene of many festivals, festivals,
The thermal baths are located near the city center - on the opposite bank of Drava. The local spa draws thermal carbon dioxide water from two springs rising from a depth of 1050 to 1590 meters. The thermal spring reaches temperatures of 39 - 54 ° Celsius and is extremely healing especially for the rehabilitation of rheumatic and degenerative diseases. It also has beneficial effects on the locomotive system and neurological diseases. The Terme Ptuj Aquatic Park is located in the spa area, with 12 outdoor and indoor pools incl. water attractions, water slides, etc. The total water area is 4.200 m2. The park is followed by other facilities - playgrounds, volleyball courts, tennis courts, minigolf and camping, apartment buildings, hotels, shops, etc. The golf course is nearby the whole area.
Ptuj is located in the Haloze wine region, right in the city, it is possible to visit the cellars of the Ptujska Klet winery from the 13th century, where tasting tours are organized. In these cellars is the oldest wine in Slovenia, the gold of 1917.
The golf course in Ptuj is one of the best maintained golf courses in Slovenia. The playground is located near the Ptuj thermal bath and is not more than 2 km from the old town center. This is an interestingly structured playground with a large number of water barriers over 50 hectares. Technical information: • 18 holes • 50 hectares .................
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bobrinek

..........Jedním z nejmalebnějších míst Slovinska je městečko Ptuj, ležící na březích řeky Drávy, asi 26 kilometrů od Mariboru. Ptuj je nejstarším slovinským trvale osídleným městem s dvoutisíciletou historií. Dominantou města je středověký opevněný hrad (dnes muzeum), středem historického jádra města je náměstí Slovinski trg s Městskou věží. Dochovalost stavebních památek (klášter, kostely aj.) dává Ptuji ojedinělý charakter. Kulisa starobylého města je dějištěm mnoha slavností, festivalů apod.
Termální lázně se nacházejí nedaleko centra města – na protějším břehu Drávy. Místní lázně čerpají termální uhličitou vodu ze dvou vřídel vyvěrajících z hloubky 1050 až 1590 metrů. Termální pramen dosahuje teploty 39 - 54° Celsia a je nesmírně léčivý zejména na rehabilitaci revmatických a degenerativních onemocnění. Zároveň má blahodárný účinek na pohybové ústrojí a neurologická onemocnění. V areálu lázní je vodní Park Terme Ptuj se soustavou 12 venkovních a vnitřních bazénů vč. vodních atrakcí, tobogánů aj. Celková vodní plocha činí 4.200 m2. Na park navazuje další infrastruktura – dětská hřiště, hriště na volejbal, tenisové kurty, minigolf a dále camping, budovy apartmánů, hotely, obchůdky apod. Golfové hřiště je nedaleko celého areálu.
Ptuj se nachází ve vinařské oblasti Haloze, přímo ve městě je možné navštívit sklepy vinařství Ptujska Klet ze 13. století, kde se pořádají prohlídky s ochutnávkou. V těchto sklepích je uloženo nejstarší víno ve Slovinsku, Zlata trta z roku 1917.
Golfové hřiště v Ptuji je jedno z nejlépe udržovaných golfových hřišť ve Slovinsku. Hřiště je umístěno v těsné blízkosti termálních lázní Ptuj a není vzdáleno více jak 2 km od starobylého centra města. Jedná se o zajímavě členěné hřiště s velkým počtem vodních překážek na více než 50 hektarech. Technické informace: • 18 jamek • 50 hektarů.................

Why this advertisement?