Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

VČERA ODPOLEDNE

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
53
Solve puzzle
20 pieces
53 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JarkaT

Krásné obláčky.

Tady střídavě oblačno .

davitai

Krásné foto, Inti! Taky se moc netěším ta vedra, ale trochu teplíčka by přišlo vhod, u nás je dnes 15°C a to je pro mě málo.

Krásný snímek...také se netěším na ta vedra, Inti. ♥♥♥

introvertka

Dobruš to ta tráva vyskočila až teď, v květnu, protože třikrát trochu zapršelo. Já o ta vedra už moc nestojím, kolem 30°C se u nás v domečku už nedá spát

introvertka

Díky Elli nápodobně

dobrajaneckova

Máte krásně narostlou trávu, brzo asi bude senoseč.
A obloha je taky kouzelná. Tyhle cirrusy prý jsou předzvěstí blížící se teplé fronty. A dle předpovědi má být koncem příštího týdne až ke 30 °C! Nějak nás to počasí moc houpá.

lyella

@introvertka - Přeji krásnou sobotu a neděli a moc děkuji za nádherný snímek od nás. Srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?
  • What is the filter for?

    Some puzzles are shown behind a filter. These puzzles are within our guidelines but still is material of which some will take great offence. Read more about the reasons and workings of the content filter and how you can set your account up to either see or not see puzzles that are shown behind a filter.