Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Eli

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
48
Solve puzzle
108 pieces
48 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Escherik11:19
  2. Deny1111:22
  3. Emmalousunderland12:58
  4. dzouni13:09
  5. Laura2816:12
  6. bujal16:52

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bujal

Právě jsem si všimla, že už asi trošku povyrostla, tato fotka byla dána na puzzle už skoro před čtyřmi lety. No ale já jsem tu asi rok a půl ...

bujal

Docela mi to vaše mimčo dalo zabrat, umístila jsem se na čestném posledním místě...
Zdraví
Milena

Why this advertisement?
  • Did you know you can invite a friend to a jigsaw puzzle?

    Sometimes we come across a fantastic puzzle or interesting comments and think of a friend who would appreciate sharing our experience. Here is how you invite a friend to a jigsaw puzzle on Jigidi ☺