Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kostel s komínem

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
10
83
Solve puzzle
10 pieces
83 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Lázně Bohdaneč, Česká republika
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

AlePe

jupííí

introvertka

pěkná fotka

babka1948

Alenko, ano. Jedno z těch dětí byla kamarádka mojí sestřenice. :-)

AlePe

V té věži bydlela rodina faráře asi se čtyřmi dětmi. Rodina Malých. Kdysi jsem se to dozvěděla z nějakých zpráv. Zdravím.

Why this advertisement?