Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

It's like a midget pushing a giant.... but it works and quite fast too!! What a professionals!!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
42
Solve puzzle
12 pieces
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ianto0:13
  2. alias2v0:16
  3. rahas0:16
  4. Mbuchner0:18
  5. wrinkles0:19
  6. pigjawsuzzle0:19
  7. theo00020:19
  8. Berroye0:20
  9. wshealy0:20
  10. 2jack0:20

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lia

😊

Jaklien

Ik meen mij dat te herinneren. Heel erg! Bedankt voor het geheugensteuntje ☺

Lia

In zware storm kán het gebeuren. Of containers gaan schuiven door zware golfslag en vallen overboord. Dat is ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden gebeurd. Een ramp. En natuurramp. Veel containers opengebroken in zee en alles drijft, zinkt en spoelt aan. Miljoenen korreltjes plastic (vulling) liggen nog in de duinen en het strand en de zee. Ook allerlei soorten giftige stoffen. Nooit meer iets aan te doen. Containers en spullen worden nog steeds gevonden / gezocht / opgedoken / opgeruimd.

Jaklien

Snap niet dat zo'n gevaarte niet kantelt!

Why this advertisement?