Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pěnišník (Rhododendron)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
55
Solve puzzle
12 pieces
55 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Děvčata děkuji za vaše komentáře.☺

irmachac

Krásná bambulka ☺ Hezký večer.

dobrajaneckova

Ten je opravdu nádherný Stando!

davitai

Moc hezká barva, Stando! Mám podobný, ale ještě nekvete.

sthajkova

Zdravím--jste rychlejší--a je u vás tepleji--krásný květ..

Why this advertisement?