Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kostelík sv.Michala

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
84
Solve puzzle
80 pieces
84 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Na stráni Petřína, v zahradě Kinských, se nachází dřevěný pravoslavný kostelík svatého Michala, který sem byl dovezen až z Podkarpatské Rusi roku 1929. Stavba je celá ze dřeva a patří mezi nejkrásnější lidové stavby tohoto regionu.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.