Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kvetiny / Flowers - Kaleido

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
55
Solve puzzle
12 pieces
55 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

lyella

Stáni, dekuji moc, domu jedu v úterý, pak už snad bude vše v porádku. Srdečne zdravím, Ella

lyella

ladywil2, Linda. Val - thank you for your visiting and nice word I am happy you like my kaleido. I send many greetings, Ella

valt46

An explosion of colour here lovely thank you Ella☺♥

tekchal

Beautiful Kaleido!

ladywil2

Very nice, Ella

shajkova

Vítám Tě---dík...

lyella

Díky, Lenko, já skládat nemohu, synovci se z počítače ztratil skládací program, chce to updatovat a to já nemohu. Tak až doma. Jsem ráda, že se Ti kaleidíčko líbí. Preji hezký večer, Ella

Acnel

Moc hezké kaleido - ráda jsem skládala. Zdravím a přeji pěkný večer, Lenka

Why this advertisement?