Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

městečko v trávě

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
35
Solve puzzle
18 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

takhle krásně zdobí své okolí a těší oči procházejících majitelé jednoho květinářství :o)
a lovely little town built by flower shop owners next to their shop
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

piki82

no holky se tam musejí vždycky aspoň na chvilku projít :oD chodíváme kolem často, a snad pokaždé je tam něco nového :o))) bohužel teda říkala paní prodavačka, že už tam zaúřadovali i vandalové a zničili osvětlení :o(

dobrajaneckova

To se holkám jistě moc líbilo.

Why this advertisement?