Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
29
Solve puzzle
15 pieces
29 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

je opadavý keř z čeledi hortenziovité (Hydrangeaceae), pocházející pravděpodobně z jižní a jihovýchodní Evropy a Kavkazu. Vyznačuje se bílými, silně vonnými květy v hroznovitých květenstvích. Pěstuje se v celé řadě různých zahradních kultivarů jako okrasný keř. Vžité české lidové označení (botanicky zcela zavádějící) je jasmín.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

evamilada1944

Netuším, jestli sousedi zalévají, myslím, že ne. Je to v té (asi stoleté) zahradě přes ulici. Myslím si, že dlouho se jí nedotkla lidská ruka. A architekt, který ji zakládal už nežije, abych se dozvěděla něco víc. Původní majitel ji před lety prodal. Vilu opravili, na zahradu asi nezbyl čas a peníze.

introvertka

Měla jsem ho taky, několik let a slétávali se na květy každoročně zlatohlávci, to byla nádhera. Bohužel asi potřeboval víc vláhy

Why this advertisement?